Mesečni arhiv: oktober 2019

EKOŠOLA 2019/2020

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Matična šola Cerknica

Ekošola bogati čustvene vezi otroka do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju, v šoli in izven nje. Glavni cilj ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka, celostno gradi človeka za prihodnost.

 

Vodilne dejavnosti:

 • EKOKVIZ (Jasmina Mulc),
 • Zbiralna akcija papirja (Jasmina Mulc),
 • Likovno ustvarjanje (likovno ustvarjanje na razpisane natečaje),
 • Slovenska hrana — Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema (sadje, zelenjava, mleko),
 • Podnebne spremembe (Jure Mele),
 • Altermed (Tanja Belovec, Tamara Kogej in Zlatka Kunst Cindrič),
 • Hrana ni za tjavendan (Veronika Švigelj),
 • Šolska vrtilnica (Veronika Švigelj),
 • LEAF – Znanje o gozdovih (Uroš Cajnko).

 

Ozaveščevalne in zbiralne akcije:

 • čistilna akcija,
 • zbiranje starega papirja in kartona,
 • zbiranje plastičnih pokrovčkov,
 • zbiranje tonerjev in kartuš,
 • zbiranje odpadnih baterij.

 

Koordinatorja: Jana Frank in Uroš Cajnko

 

 


Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje

V šolskem letu 2019/20 bomo v okviru Ekošole predvidoma izvajali naslednje dejavnosti in projekte:

 • zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov,
 • zbiralna akcija odpadnega papirja,
 • ozaveščevalna zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov,
 • Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • čistilne akcije okolice šole,
 • sodelovanje na različnih natečajih,
 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • Altermed (Desi Maksić, Anita Štritof Malc in Marjeta Turšič),
 • ustvarjanje iz odpadnih materialov,
 • Odgovorno s hrano,
 • Hrana ni za tjavendan,
 • skrb za visoko gredo …

 

Koordinatorica: Eva Baraga

 

 

Podružnična šola “11. maj” Grahovo

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali naslednje dejavnosti, povezane z EKO načinom življenja:

 • Ekokviz,
 • varčevanje z energijo in vodo,
 • likovni natečaj Trajnostna mobilnost,
 • sodelovanje na različnih natečajih (Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!),
 • Ekobranje za ekoživljenje,
 • zbiralna akcija odpadnih baterij in akumulatorjev,
 • zbiralna akcija odpadnega papirja,
 • zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov,
 • ozaveščevalna akcija Tradicionalni slovenski zajtrk,
 • ozaveščevalna akcija zbiranja PVC pokrovčkov,
 • ozaveščevalna akcija Jaz, ti, mi za Slovenijo (humanitarna akcija zbiranja plastenk),
 • organizacija prireditev odprtega tipa,
 • skrb za okolico šole,
 • Altermed (Tina Grapulin Bavčar, Lara Vereš in Ana Zebec),
 • Eko ustvarjanje (uporaba odpadnega materiala in embalaže pri estetski ureditvi učilnic in drugih prostorov šole),
 • Šolska vrtilnica (Tina Grapulin Bavčar, Marjetka Rupar),
 • LEAF – Znanje o gozdovih (Uroš Cajnko),
 • Ekošola meri odtis CO2 (Tina Grapulin Bavčar),
 • Odpadkom dajem novo življenje (Ana Zebec).

 

Koordinatorica: Tina Grapulin Bavčar